Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu: Faramugo s.r.o. 

Sídlo společnosti: Stráň 6, 763 26 Luhačovice 

IČ: 05671477 

Datová schránka: aq86e6 

Zapsána: Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97086 

E-mail: info@faramugo.cz

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě https://e-shop.faramugo.cz/, který provozuje Faramugo s.r.o., IČ: 05671477, se sídlem Stráň 6, 763 26 Luhačovice, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97086. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Faramugo s.r.o., IČ:05671477, se sídlem Stráň 6, 763 26 Luhačovice, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97086 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kromě provozování eshopu jsme výrobně-šicí firma. Nabízíme produkty pod vlastní značkou, ať už pro maloobchodní prodejny, eshopy, firmy, sportovní oddíly a ski areály nebo jednotlivce. Nabízíme produkty individuálně přizpůsobené požadavkům zákazníka. Dodací a platební podmínky se zde mohou lišit od zboží, běžně prodávaného na eshopu.

 1. Prodávající

Prodávajícím je Faramugo s.r.o., IČ:05671477, se sídlem Stráň 6, 763 26 Luhačovice, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97086. Adresa pro doručování elektronické pošty je info@faramugo.cz.

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. 

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 2. Ochrana a zpracování osobních údajů

Uvedeno v samostatném článku.

 3. Objednávka a uzavření smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, e-mailem, popř. telefonicky.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Určité druhy zboží je třeba z kapacitních a ekonomických důvodů objednat u dodavatele.

Informaci o výše uvedeném Kupující získá v detailu produktu, popř. od Prodávajícího. V takovémto případě je Kupující povinen před objednáním zboží u dodavatele uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 10 % z prodejní ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v části 4. těchto VOP. Platba je předem bankovním převodem. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2. let ode dne jejího podpisu.

 4. Cena a platba

Nabídka s cenami uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

Velkoobchodní ceníky pro větší odběratele z řad firemní klientely posíláme mailem.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: 

  Platba předem bankovním převodem

  Platba kartou prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267.

Základní popis: Zboží vyberete a přejdete na výběr platby kartou. Zadáte údaje vaší karty. Přijde vám z banky SMS ohledně ověření platby, odešlete zpět kód. Zobrazí se vám potvrzení úspěšné platby.

  Platba fakturou (pro stálé odběratele)

Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.

 5. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu sdělíme na vyžádání. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 5 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. U výrobků, vyráběných na míru dle požadavků zákazníka, je dodací lhůta dle dohody. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 3. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky (ceny vč. DPH):
Kurýr 123 na adresu nebo výdejní místo         90,- Kč
Zásilkovna na adresu nebo výdejní místo       90,- Kč
PPL na adresu nebo výdejní místo                   120,- Kč
Osobní odběr ve Faramugu                               0,- Kč (dle dohody)
Dopravné nad 1.500,- Kč je v ceně                  0,- Kč         

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na dopravné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na dopravné Kupující.

6. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Na vlastní produkty Faramugo poskytujeme rozšířenou záruční dobu na 36 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura). V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Opravené zboží bude Kupujícímu zasláno dle výše uvedených dodacích podmínek, přičemž k ceně opravy zboží bude účtováno dopravné dle dodacích podmínek.

 7. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

V případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad celkem věc řádně užívat, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 V případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží

b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny

c) odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, v sídle společnosti.

Reklamace se nevztahují na případy:

a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

b) na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována

 Reklamace řešíme individuálně, dle platného právního řádu. Tedy do 30 dní od převzetí reklamovaného zboží. Vrácení peněz proběhne do 14 dní od data, kdy obdržíme reklamovaný produkt. A to na účet Kupujícího. Záruku nelze uplatnit na opotřebení, vzniklé běžným či nesprávným užíváním výrobku, špatným skladováním či ošetřováním. Při výrobě a úpravách na míru (zboží dle Vašeho přání vč. katalogového s úpravou barvy, velikosti a s jinými odlišnostmi od standartu) odstoupení od uzavřené smlouvy už není možné dle § 1837 občanského zákoníku. A to i v případě, že odběratelem výrobku je konečný spotřebitel (fyzická osoba), který nejedná při uzavírání či plnění smlouvy v rámci obchodní a podnikatelské činnosti. Dle bodu d) jde o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoli práva spotřebitele. Toto zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškerých norem podle platné legislativy ČR.

 8. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána částka dle kupní ceny na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

 9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Zákazník má u nás možnost řešit příp. spor touto cestou. Tedy jinou, než klasickou soudní. Pracovník České obchodní inspekce a dalších specializovaných orgánů povede strany k urovnání sporu jako nezávislý prostředník. Bude nápomocen radou a názorem, nebude však ve sporu rozhodovat. Výsledkem řízení bude uzavření soukromoprávní dohody stran. Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval druhou stranu za účelem řešení sporu. Řízení je bezplatné, své náklady si hradí strany samy. Prodávající se k návrhu do 15 dnů vyjádří, jestli se řízení zúčastní. Ukončeno by u většiny případů mělo být do 90 dní. 

V případě prodeje mimo hranice ČR se řídíme právem České republiky. 

Tyto VOP platí a jsou účinné od 1. 1. 2019. Prodávající má právo je kdykoli měnit. VOP pozbydou platnosti a účinnosti dnem změny, kdy začnou platit VOP změněné.